Monday, May 16, 2016

በቅድሚያ የላብ አደሩ መብት ይከበር ( ቢንያም ሙሉጌታ ከኖርዌ)በቅድሚያ ላብ አደሩ መብት ይከበር ቢንያም ሙሉጌታ ከኖርዌ
በሀገር ውስጥ ሜዳ ላይ ያለው ስርዓት የሲቪክ ማህበረሰቡን አዳክሞ አገሪቱን ለመበዝበዝ የራሱን ዘማቾች አዝምቶ ያሻውን እያሰረ ያሻውን እየፈታ ይገኛል። ዛሬ ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለዜጎች ሰርቶ ማደር በጣም ብዙ መስዋዕት የሚያስከፍልም ፈታኝ ጉዳይ መሆኑ ግልፅ ነው። ከእስካሁኑ በባሰ ሁኔታ ወያኔ አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚገኝ የስራ
ዘርፎችን ከሁሉም ዜጋ ነጥቆ የግሉ አድርጎታል። ከዚህም የሚብስ ዜጎችን የሚያዋርድ ተግባር የለም ቢባል አልተጋነነም።
አባቶቻችን ኢትዮጵያን ለባዕድ አንሰጥም በማለት በታላቅ ተጋድሎ መስዋዕት በመሆን ያቆይዋትን አገራችንን፤በውጭ ሀይል የሚደጎመው ሀገር በቀሉ ጠላት ትውልድ አልባ፣የተዛባ ታሪክ ባለቤት ሊያደርገን ቆርጦ ተነስቷል። ወያኔ የሱ ቅጥረኛ የሆኑትን ካድሬዎቹን እንዴት ሀገር እንደሚዘረፍ አስተምሮአቸዋል። ይህንንም አይን ያወጣ ውንብድና የተቃወሙ ዜጎች በመሪር ስቃይ ውስጥ እያለፉ አንዳንዶቹም ለሞት ሌሎቹም ደግሞ ደብዛቸው እንዲጠፋ እና ስየል እንዲቀበሉ ሆነዋል።
በሀገራችን ውስጥ ያለው ላብ አደር ጉልበት እያለው እና የእውቀት ባለቤት ሆኖ ሳለ በሀገር ላይ ምንም ነገር መስራትም ሆነ መንቀሳቀስ የተሳነው እንዲሆን መብቱ ተግፏል። ከዚህ የተነሳ በጠቅላላ በሀገሪቱ ላይ የሚገኘው ላብ አደር በተስፋ መቁረጥ ተውጦ ይታያል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስርዓቱ አካል በምድሪቷ ላይ ከራሱ ወገን እና ብሔር በስተቀር ሌላው ዜጋ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጨምሮ የወደፊት ህልም እና ራዕይ እንዳይታየው በቅኝ ግዢ ባርነት ውስጥ ጥሎታል።
የወያኔ ውሽት እና ቅጥፈት በህዝብ ዘንድ ጥርስ ውስጥ አስገብቶት ባለበት በዚህ ወቅት በተጨማሪም ላብ አደር የሆነው ወገን ሰርቶ ራሱን እና ቤተሰቡን ማኖር ባቃተው ሰዐት አደግን ተመነደግን እያሉ የውሸት ፕሮፖጋንዳቸውን ቀጥለውበታል ። ይህም ለምንወዳት ሀገራችን እና ለምንወድው ህዝባችን አደጋ ሆኖ 25 አመታትን አስቆጠረ።
በቀበሌዎች እና በገበሬ ማህበራት እንዲሁም በመሳሰሉት ተቋማት ለብ ለብ በሆነ ስልጠና ወደ ስራ የሚሰማሩ ጥቂት የወያኔ ካድሬዎች ካልሆኑ በስተቀር በሀገሪቱ ላይ ተምረው ስራ ያላገኙ በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በሁሉም የሀገሪቱ አቅጣጫ ማየት እና ማግኘት አዲስ ነገር አይደለም።
እንደ ባዕድ ወራሪ ኢትዩጵያውያንን በጥይት የሚፈጀው ወያኔ የተማረው ህዝብ ባልተማረበት የጉልበት ስራ እንዲሰማራ እና ከትላልቅ የትምህርት ተቋም ምረቃ በኋላ ሴቶች በዓረብ ሀገር የሰው ቤት ሰራተኛ ግፍ ተቀባይ እንዲሆኑ እና በተለያየ እድሜ ክልል ያሉ ዜጎችም በበረሀ ቀርተው የባህር ሲሳይ ቢሆኑ ምንም ሰብዓዊነት ይሰማዋል ብሎ ማንም አይጠብቅ። ይህ እንዲሁ ሳለ ላብ አደሩ በሀገሩ ላይ የመስራት እና የድካሙ ፍሬ በጨቋኙ አገዛዝ ተረግጦበት የላብ አደሮች (የሰራተኞች) ቀን ብሎ በማክበር የህዝብ ላይ የሰለጠነበትን ወንጀል ወያኔ ምን ያህል የሌባ አይነ ደረቅ መሆኑን ያስመሰከረበት ሂደት ነው።
ትክክለኛ የሆነ የስራ እና የሙያ ክፍፍል ሳይኖር በየአመቱ የሰራተኞች ቀን እየተባለ የላብ አደሩን መብት የሚያከብር ስርዓት ሳይኖር የማስመሰያ በዓል ማክበሩ ዜጋው የሚሰማውን የበቀል ስሜት ይልቁንም እንዲጨምር ከማድረጉ በላይ በሁሉም አቅጣጫ የተፋፋመውን የተቃውሞ ማዕበል ያቀጣጥለዋል። የላብ አደሩ መብት ተጨፍልቆ የላብ አደሩን ቀን ማክበር ምን የሚሉት በህዝብ ላይ ማፌዝ ነው?
page1image21368

የሰለጠነ አመለካከት በሚራመድበት አደጉ በሚባሉት ሀገራት ላይ የላብ አደሩ መብት ተከብሮ ባለበት ሁኔታ በየአመቱ በዐሉን ከሰራተኛው ጋር መዘከሩ አግባብ ነው። በአንፃሩ ደግሞ ወደ ኢትዩጵያችን ተመልሰን የምናየው እውነታ ከዚህ የሚቃረን ነው። ዜጋው እንኳን በላቡ ሰርቶ ሊያድር ቀርቶ በነፃነት ድምፁን ማሰማት እንኳን ፈፅሞ አይችልም። ሁን የተባለውን፣ስራ የተባለውን እና ክፈል የተባለውን ከመክፈል ውጪ ያለው ሌላ አማራጭ ወህኒ ነው።
ታድያ ይህ የህብረተሰብ ክፍል ዛሬ ዛሬ እንኳን በላቡ ሰርቶ ሊያድር ይቅርና በሰላም ንጽህ አየር መተንፈስ ተስኖት በላቡና በወዙ ያፈራውን እና አለኝ የሚለውን ንብረቱን ተቀምቶ እና ተፈናቅሎ ቤተሰቡን በትኖ ያ ጎበዝ ላብ አደር ዛሬ መብቱ ተረግጦበት አንገት ደፊ ተደርጓል? እውነት ለኢትዮጵያዊው የላብ አደር ቀን ምኑ ነው?
የስርአቱ መሪዎች ለግል ትርፋቸው በባርነት ወደ አረብ ሃገራት የሚቸበችቡዋቸው ዜጎች ባሉበት ስፍራ እንኳን የመግባትም ሆነ የመውጣት ነጻነት የተነፈጉ ሆነው ባሉበት በሙስና የተጠቀጠቀ ስርዓት በሰፈነበት እና የላብ አደሮችን ቀን ማክበር ምን ሊፈይድ ይጠበቃል? ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ይሏል ይህ ነው።
የመማር እድል ተነፍገው ወደ የማያውቁት አገር እና ወደ ማያወቁት ቀዪ በለጋ እድሜያቸው ተሰድደው ከአቅማቸው በላይ መከራን የሚቀበሉ ሴቶችና ህጻናት ቁጥር ዛሬም ላይ እጅግ ብዙ ነው። በዚህ አይነት መከራ ውስጥ እንዳሉ ከአቅም በላይ በሆነ የሰራ ጫና ህይወታቸውን የሚገብሩ ህጻናት ብዙ ናቸው ታድያ በኢትዮጵያ ውስጥ የላብ አደሮች ቀን የሚወክለው የትኛውን ላብ አደር ነው?
በኢትዮጵያ ውስጥ በላቡ ሰርቶ ከሚያድረው ይልቅ በሙስና የሚያድረው በየቀኑ እየበዛ እና እየጨመረ መጥቷል። ሙስና የሀገሪቱ የስራ ባህል እስከ መሆን ድረስ ተንሰራፍቶ ባለበት በየዓመቱ የአይቅርብኝ ማስመሰያ የላብ አደሮች ቀን ወያኔ ሊያከብር መሰለፉን ልንቃወመው ይገባል። ይልቁንም መቅደም የሚገባው የሰራተኛው መብት እና አድሎአዊነት የሌለው የስራ ክፍፍል በሀገሪቷ ላይ ማስከበርን ነው። ቢሆንም ወያኔ እያለ ይህ ይሆናል ብሎ መጠበቅ ላም አለኝበሰማይ... ይሆናል።
በእውቀቱ እና በችሎታው ተሰማርቶ በላቡማደርተስኖትተመጽዋችየሆነውንዜጋ፤እንዲሁም በሰው ሃገር በአሰቃቂ ሁኔታ አማራጭ ጠፍቶአቸው በግዞት ህይወታቸውን የሚገፉ ሴቶች እና ህጻናቶችን ከእንዲህ አይነት ብሄራዊ ውርደት ዜጎቻችንን መታደግ የሚቻለው አስቀድመን ለዚህ ሁሉ መንስኤ የሆነውን አምባገነን ቡድን በሁለ ገብ ትግላችን በመፋለም ነው። ወያኔ ሲገረሰስ በእርግጥም ስርዓቱ ይፈወሳል።
ዜጎች በሃገራቸው በነጻነት ሰርተው መኖር የሚችሉባትን ትክክለኛ የሆነ የላብ አደሮች ቀን የሚከበርባትን ኢትዮጵያን መገንባት የሁላችንም ሃላፊነት ነው ታድያ ለዚሁም ኢትዮጵያ ሃገራችን እንደ ሃገር እንድትቀጥል እና ወደ ተባባሰ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ያለውን ስርዓት ከስሩ ነቅሎ ለመጣል በትግል ተሞክሮዋቸው ፋና ወጊ ከሆኑ የኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዋላዊነት እንቅልፍ ከሚነሳቸው የበሰለ አመራር አምድ ካላቸው፤ከጅማሬያቸው የህዝብ አለኝታ ከሆኑ እስከዛሬዋ ቀን ድረስ በጽናት ለቃላቸው ታማኝ ከሆነ ትላንትም ዛሬም አስከፊ እመቃና አፈና ቢካሄድባቸውም በቁርጠኛነት የኢትዮጵያ ሃይልና ተገን ሆነው እየታገሉ ያሉ ቃል ኪዳናችውን የጠበቁ የፖለቲካ ፓርቲ ጎን በመሰለፍ አገራችንን እናድን። በእርግጥም የሚቀጥለውን ዓመት የላብ አደሮች በዓል ስናከብር፤ በተባበረ ክንዳችን የወያኔን ስርዓት ገርስሰን ያለ ገደብ መብቱ የተከበረለት ላብ አደር ለተሻለ ምርታማነት ነፃ እስከሚሆን ድረስ በሁለገብ ትግላችን እንታገላለን።
እናቸንፋለን!!! 

No comments:

Post a Comment