Wednesday, July 27, 2016

ሕዝባዊ አመፅ ፤ ያለመሪ ድርጅት ግቡን ሊመታ አይችልም ! በፍኖተ ሬዲዩ የተላለፈ ወቅታዊ ሀተታ
 ቀደም ሲል የተካሄደውን ሕዝባዊ አመፅ ፤  በታሪክ መዝገብ ውስጥ እናቆየውና፤ ለአለፉት 25 ዓመታት ብቻ ወያኔን ለመጣል የተደረጉትን  እምቢተኝነቶችን ፤ እንኳን ብንመለከት ፤ ይኽ ነው የማይባል ተጋድሎን የተላበሱ አመፆች  ተካሂደዋል። ተከናውነዋል ። በዚህም፤ የብዙ ሕዝብ  ህይወት ፍቷል ። ግምቱ ልታወቀ የበርካታ የሀገር ሀብት-ንብረት ወድሟል ። የንፁሃን ዜጎች  ደም በግፍ ሷል  ።  መዳረሻቸው የት  እንደገባ የማይታወቁ ሠላማዊ  ኢትዮጵያውያን  የውሃ -ሽታ ሆነው ቀርተዋል።  ምናልባት  የስም ዘርዝራቸውን ሊያውቁ የሚችሉት  ቤተ ሰቦቻቸውና  የቅርብ ዘመዶቻቸው  ይሆኑ ይሆናል ።
  አልገዛም ባይነት ፤ በእንቢተኛነት እየታጀበ የሚካሄደው ሕዝባዊ አመፅ ፤አሁንም በየአቅጣጫው በመቀጣጠል  ላይ ይገኛል።   ይኽ ሕዝባዊ አመፅ፤ በመሠረቱ ግብታዊ ነው ለማለት ባያስደፍርም እንኳ፤ ብቃትንና ኃላፊነትን የተመረኮዘ አመራር  ባለመግኘቱ፤  በመሰነጣጠቅ ላይ ያለውን የወያኔን አገዛዝ መዋቅር ሊያናገው የሚችል ኃይል መሆኑን  ገና አላስመሰከረም ።  ፈጠነም  ዘገየ ፤ ማስማስከሩ ግን አይቀርም ። በወቅቱ ግን፤ የአገዛዙን አከርካሪ ኣጥንት ለመስበር የሚያስችል ኃይል በጁ አላስገባም ።  አመፁ፤ ከነባቢነት ወደ ተጨባጭ ድርጊት ገና አልተሸጋገረም።  ቋንጃ  ነካሽ ጥርስ፤  አከርካሪ አጥንት ሰባሪ ጡንቻ ፤ አላገኘም ።  ያ ቀን ሲመጣ ግን ፤ ያኔ  ወዮለት!!  
በአጭሩ፤ እስካሁን  የተከፈለው መሥዋዕት የተፈለገውን ውጤት አላስመዘገበ ። ይኽም ሊሆን የቻለው፤ ሕዝባዊውን እንቅስቃሴ ሊመራ የሚችል፤ አመራር  መታጣቱ እንደሆነ አያከራክርም ። ብቃት-ንቃት- ያለው፤ የሕዝብ ታማኝና አይበገሬ አመራር መኖር ፤ ለማነኛው ትግል ወሳኝ መሆኑን መዘርዘር አይኖርብንም። አውራ የሌለው ንብ እንደሚበታተን ሁሉ፤ ሕዝባዊ አመፅም ፤ መሪ ከሌለው ፤መቅኖ አይኖረውም። ይህንን ለመዳት ደግሞ፤ መፅሀፍ መግለጥን አይጠይቅም።
የመሪ ድርጅትን  አስፈላጊነትና ጠቃሚነት አስመልክቶ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመምከር ብቃት ይኖረኛል የሚል ክፍል እንደሌለም አናምናለን ። ምክንያም፤  እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ነፃነቷን ሳታስደፍር የቆየችው፤ በቆራጥ መሪዎችና በጀግና ሕዝቧ ትብብር እንደነበር እናውቃለንና !
የዛሬይቱ ኢትዮጵያ፤  ጀግና  ሕዝብ  እንጅ ፤  ዐመኔታ የሚጣልበት  ቆራጥ መሪ ድርጅት እስካሁን እንደሌላት  የታወቀ ነው ።  በዚህ ምክንያት አሁን፤ የሕዝቡ አመፅ ፤ አንድ ትልቅ አስፈላጊ ኃይል ጎድሎታል ። ያ እስካልተሟላ ድረስ ደግሞ ፤ትግሉ ያመረቃ ውጤት ያስመዘግባል ማለት አስቸጋሪ ነው ።  ሕዝቡ፤ የሚታመኑ መሪዎችን  ካላወጣ፤ ዕውተነኛ መሪ ድርጅትን በተውሶ  ማግኘት አይቻልም ። ካሁን በፊት፤ በተውሶ  የተላኩት የባዕዳን  ምልምሎች ፤ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደማይጠቅሙ በወያኔዎቹ ተረጋግጧል ።
ዕውነተኛ መሬዎችን ለማግኘት ከተፈለገ ፤ የሚከተሉት  መሠረታዊ ጉዳዮች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ።
ሀ.  በኅብረተሰቡ  መካከል መተማመን እንዲኖር  ቅድሚያ  ሊሰጠው የግድ ነው ። ማነኛው ኅብረተሰ በሚገባ ተዋውቆ  እርስ በእርስ ከተማመነ ፤ ከመካከሉ ታማኝ መሪዎቹን ፤ ማውጣት- መምራጥ- መመራትና መተባበር - ብሎም ተፈላጊውን ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል። ያ ካልሆነ ፤ ትርፉ፤እንደ ገበታ ውሃ ዋልሎ  መቅረት ነው  ! ፍላጎቱ ሁሉ፤ እንደ በ  ንብልብሊት/ የማይጨብጡት ተስፋ ሆኖ ይቀራል።
ለ.  በተቃዋሚ ድርጅቶች መካከልም እንደዚሁ፤ መተማመን መኖሩን ማረጋገጥ አለባቸው ። እስካሁን ድረስ ይኽ  ቁልፍ ጉዳይ፤ በመካከላቸው አልታየም። ያ በመሆኑ፤ እስካሁን ኅብረት ሊፈጥሩ አልተቻላቸውም።  መተማመን ከሌለ ደግሞ፤ እንኳንስ ኅበረት ፈጥሮ ቁም ነገር መስራት ይቅርና፤ በአንድ ሀገር ላይ በሠላም  መኖርም፤ ቢሆን  ያዳግታል። ይኽ ዘረኛ አዛዝ ደግሞ፤ ሕዝቡ  እርስ በእርሱ እንዲተማመን አይፈልግም፤ ይልቁንም፤ በቋንቋና በክልል እየከፋፈለው ዕኩይ ተግባሩን የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው።  ይኽም በበኩሉ፤ ወያኔ እንደልቡ እንዲፏልል አስችሎታ ። ሀገሪቷም ጀግና አልባ መሬት መስላለች !
ሐ.  ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች፤  ሕዝባዊው አመፅ  ባለቤት ሊያገኝ አልቻለም ። በየወቅቱ እየተቀጣጠለ የመምጣት  ክስተት ቢያሳይም፤ በጣይነት እየተጋጋለ መራመድ እያስቸገረው ነው።  ሕዝባዊ አመፅ ፤ በግብታዊነትም ይሁን ስ በስ በሂደት እየተጋጋለ ቢቀጥልም ፤ ዞሮ ዞሮ ሁነኛ መሪ ድርጅት እስካላገኘ  ድረስ ፤ ቅ- ድርግም፤ ከማለት የተሻለ ርምጃ መሳየት አልቻለም። አይችልምም ።
 ምናልባት  ውሎ-አድሮ፤ ይኽን ሁኔታ አድፍጦ የሚከታተል ማነኛውም ነጣቂ  ቡድን ክፍል ካለ ፤ ( አይኖርም ብሎ መሞኘት አይቻልምና )  በውጭ ባዕዳን ኃይሎች ድጋፍና ትብብር፤ ሥልጠናም  ሆነ  መመሪያ በማግኘት፤የባዕዳን  ጥቅም አስጠባቂ አልጋይ ሊሰየም የሚችልት ሁኔታ ሊከሰት ይችላል። ሁል ጊዜ " ከሞኝ በራፍ ፤ ብልሆች ሞፈር ስለሚቆርጡ " ባለቤት ያጣ ሕዝባዊ አመፅም እንዲሁ ፤  የሕዝቡን  አቸናፊነት  አድብተው በሚጠባበቁ ኩላዎች  መነጠቁ አይቀርም።  ይህ አጋሚ፤ ካሁን በፊት ፤ በሀገራችን ሁለት ጊዜ ተጽሟል።  እርሱም ፦
1ኛ. የስድሳ ስድስቱ  ገናናው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዐብዮት፤ ሥልጣን ለመያዝ ባቋመጡ ፤ ጥቂት መኮንኖች ተነጥቆ ፤ ሀገራችን አሁን ለደረሰችበት  ቅት፤ ምክንያትና ድልዳል ሆኗል። ሕዝቡ በነፃ ተደጅቶ ሀገሩንና ነፃነቱን ጠብቆ፤  የሀገሪቱን አንድነት  አስከብሮ፤ ሥርዓተ- ዴሞክራሲ እንዳይመሰት መና ሆኖ ቀረ ።  ለአስራ ሰባት  ዓመታት መራራ ትግል ቢካሂድም ፤ የሕዝቡ አመፅ ትክክለኛ አቅጣ ይዞ ለድል መብቃት ባለመቻሉ  ሁለተኛዎች ነጣቂ ተኩላዎች  ጠቃ   ተበላ።  አመፁም ተኮላሽቶ  ደብዛው ጠፋ ።  አመጹን ካሄደው የምልዐተሕዝቡ ትርፍ ግን ፤ እየየ ሆኖ ቀረ !
2ኛ.  ስራ ሰባቱ   ዓመታት  ሕዝባዊ መራራ ትግል፤ ሁነኛ ሀገራዊ  መሪ ለማግኘቱ፤" የብሄር- ነፃ-አውጭ " ነኝ የሚል ብሄረተኛ ቡድን አድፍጦ ጠብቆ ፤  በባዕዳን ድጋፍና ትብብር ፤ ቀላጤና ትዕዛዝ ፤ የኢትዮጵያን ሕዝባዊ አመፅ ነጠቀው።  ይኽ ዘረኛ ቡድን የአገዛዙን መድረክ ከተቆጣጠረ ጀምሮ ፤ ላለፉት የመከራ ዓመታት የፈፀመውን፤ ሁሉም ስለሚያውቀው፤ በዚያ ላይ ሩ አሰልች ስለሚሆን ማለፉን መርጠናል
 ግን ፤ ዛሬስ ለሦስተኛ ጊዜ ይኽ የአሁኑ ሕዝባዊ አመፅ፤  በሌሎች አድፋጭ  ድኖች፤ የማይነጠቅበት ምን ምክንያት ይኖራል ? ይኽ አድፋጭ ቡድን፤ የት፤ መቸ፤ እንዴትስ እንደሚንቀሳቀስና  አድብቶ እንደሚጠቃ፤ ማን በዕርግጠኝነት ሊያውቅ ይችላል ?    እነዚህንና ተመሳሳይ ጥያቄዎችን  በኣጥጋቢ ሁኔታ ለመመለስ፤ በግድ ሕዝባዊው አመፅ ሁነኛ  መሪ ድርጅት የሚያስፈልገው  ለመሆኑና በጎጥ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት መሰረት መታገል መገባቱ ፤ አንድና ሁለት የሚባልበት  አይደለም ።                     
በዚህም ተባለ በዚያ፤ ምንም ተባለ፤ ምን ፤  የሕዝብ ብሶት ሞልቶ እየገነፈለ በሚመጣበት ጊዜ ሁሉ፤  መራራ አመፅ ፤ መካሄዱ የሚቀር አይደለም ፡፡   ከዚህም ጋር ተያይዘው፤  ከባድ  መሥዋዕትን  የሚጠይቁና ወደ ከፍተኛም ደረጃ የሚሸጋገሩ አመፆች  መምጣታቸው የሚያስደንቅ አልነበረም ።  የሕዝቡ ጥያቄ ተገቢውን መልስ እስካላገኘ ድረስ፤  ሕዝባዊው ትግል፤ በመረረ መልኩ እየተቀጣጠለ መሄዱን  ይቀጥላል ። አገዛዙ ደከመም አልደከመ፤ መግዛት እየተሳነው መጣም አልመጣ፤ ሕዝባዊው አመፅ በቀጣይነት እየተቃጠጠል መቀጠል አለበት።  ደግሞም ይቀጥላል !
አልዛም ባይነት፤  የመራራ አገዛዝ ውጤት ነው ።   አመፁ ግቡን እንዲመታ ካስፈለገ፤ የሕዝብ ታማኝ የሆኑ ድርጅቶች፤ አመራር ሊሰጡ ግድ ይላል። አመራር ማለት ድርጅት ነው። አመራርንና ድርጅትን ነጣጥሎ ማየት ከንቱ ትካዜ፤ ላላ ውዳሴ ይሆናል።  በድርጅት የሚመራ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አስተማማኝ ዓላማና ግብ ይኖረዋል።  የተነሳበትን አቅጣጫም ሊስት አይችልም።  ብቃትና ጥንካሬ ባለው አመራር ከተመራም፤ አሸናፊ እንጅ ተሸፊ የሚሆንበት ዕድሉ  የጠበበ ይሆናል።  
 ሰሞኑን፤ በሰሜናዊው  የሀገራችን ፤ ክፍል  በሆነው ጎንደር፤  የተቀጣጠለው ትግል ፤  በመላው የሀገሪቱ  ፤ግዛት ከሚካሄደው  ሀገራዊ ትግል ጋር፤ አንድ አካል-አንድ አምሳል  ሆኖ ቀጥሏል ።  የጎንደርን ሕዝብ ቅስም ለመስበር የታቀደው የወያኔ ጠላትነትም ሕዝቡን ሊበግረው - ሊያስበረግገው  እንዳልቻለ አስመስክሯል ።  ምናልባት ፤ ሊዘገይ ይችል ይሆናል እንጅ፤ ፍርድና በደል፤ በፍትኅ ሸንጎ ፤ ዐይን ለዐይን የሚተያዩበት ቀን ሩቅ አይሆንም። የፍትኅ ሸንጎ፤ የራሱን ጊዜ ጥብቆ ይመጣል። በተበደሉት ወገን ቆሞ፤ ለተገፉት፤ ለተበደሉት ፍርዱን ይሰጣል።  ኢትዮጵያ፤ ዘለዓለም ፍርድ የጎደለባት ፤ፍትኅ- ርትዕ ደብዛው የጠፋባት ፤ ምድራዊ - ሲዖል፤ ሀገረ- ጉግ-ማንጉግ ሆና አትቀርም ።
በጎንደር የተነሳው ሕዝባዊ አመፅ፤ እንደ አኩሽታራ ( የእሬት ስር ) የጠፋ መስሎ፤ነገር ግን  ውስጥ -ውስጡን የሚቀጣጠል ዕሳት ነው። እንደ ቋያ እየተየያዘ ፤ እየተቀጣጠለ ፤ እየለበለበ ፤ እየፈጀ፤ እያቃጠለ፤ እያኮማተረ እያንገበገበ፤ እያወደመ መሄዱን ይቀጥላል። ዋ ! ይብላኝ ለግፈኞች ።  እግዚኦ ! ለሀገር ጠላቶች !   ለፍርድ ሸንጎ መቅረባቸው አይቀርምና !
ሆድ የባሰው ሕዝብ፤ አንገቱን የደፋ ትውልድ፤ ውርደትና ጥቃት የተፈራረቁበት ኅብረተስብ ፤  ቆርጦ ከተነሳ፤ አምርሮ ከተጠራራ፤ የድረስልኝ -ልድረስልህ መልዕክት ካስተላለፈ፤ በኢትዮጵያዊነቱ መሰረት ካበረ፤ የመጣው ቢመጣ የሚገድበው አይኖርም። በሀገራዊ መልኩ ከወገን -  ኃይላት ጋር አመፁን እያቀነባበረ  ፤ መሬት የሚያናውጥ ፤ አርዕድ- አቅጥቅጥ ሆኖ እንደሚቀጥል፤ መጠራጠር አይቻልም ።   ዛሬ የጎንደር ሕዝብ፤
 ትውልዳችን  ቆላ፤  ወንዛችን  ተከዜ ፤
ምን መጣብናል እምቢ ባልን ጊዜ።
ሀገራችን ጦቢያ  ድንበሩ ባሶንዳ፤
የደም ካሣ አንጠይቅ መቸ አለብን  ዕዳ፡፡
ርቡሽ በገላባት  አፍሮ ተመለሰ ፤
ቱርኩም በቀይ ባህር ክንዳችን  ቀመሰ፤
ጣሊያንም  በአድዋ ፤  ደም ዕምባ አለቀሰ፤
ዳግመኛም  በማይጨው፤ በደም ተለወሰ ።
ያኔ መጣ  እንጅ መሬት ለመቀማት፤ ደም እያፈሰሰ ።
የመቅደላው  አፅም  መች ተበተና፤ መቸስ ተረሳና፤
 ከታሪክ ማህፀን   ይፈጠራል  ጀግና፤ ይወጣል ሳታና  !

እያለ   ለማይቀረው  ፍልሚያ   ይጣራል    እርስ በእርሱ ይጠራራል    ለኢትዮጵያውያን   ወገኖቹም   የአንድነቱ  መል ዕክቱን   ያስተላልፋል። የትብብር ጥያቄ  ይጠይቃል። ኸቱን ያሰማል።  ቡታውን ይሰዳል።   አዲስ ታሪክ ይጽፋል ።  ትዝብቱን መዘግባል።  ያስመዘግባል !

ያ እንዳለ ሆኖ፤ ከወያኔ ጋር  የሞት -ሽረት ተጋድሎውን፤ በቅድሚያ መጋተሩን ይቀጥልበታል።  ዞሮ-ዞሮ፤  የማንኛው ሕዝብ ነፃ  መውጣት፤  የቅድሚያ  ኃላፊነት ፤ያው ራሱ ሕዝቡ   በገዛ  እጁ ስለሚሆን፤  ይህንን ሀቅ ተግንዝቦ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጀመረውን  ትግል  ይቀጥላል ።  አይከፍሉ መሥዋዕት እየከፈለ  !
         አመፁ፤እተቀጣጠለ እንዲሄድ ካስፈለገ፤ በመጀመሪያ ጥኖ የመድረሱ ኃላፊነት  የኩታ-ገጠም  ናዎች  መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ ፤ ሕዝባዊው አመፅ ፤ እንደ መንር ዕሳት  መያያዝ አለበት። ይህ አመፅ ለኢትዮጵያ ትንሳዔ  የመለከት ድምፁን ያሰማል  ! ይኽ ድምፅ ፤ መላው  የሀገሪቱ  ዜጋ  የሚተባበርበት  መልዕከተ- ብሥራት ነው  !      ይኽ  አመፅ ፤ ፀረ-ወኔ ትግል ነው ።  የጎንደርን፤የጋምቤላን ፤ የአምቦ ሐርርን ወዘተ አመፅ ፤ ኢትዮጵያውያን  ኃይሎች  በሙሉ እንዲተባበሩት  ጥሪ እናስተላልፋለን !

ኢትዮጵያ  ለዘለዓለም ትኑር  !  

Saturday, July 23, 2016

ሕወሓት አማራ አይደላችሁም ሲል በ13 አማሮች ላይ ክስ መሰረተ


ከሊዲያ ዘወልቃይት

የአናሳው ቡድን ትግሬ ክልል “ዐማራ ነን” ባሉ ወልቃይት ጠገዴ አማሮች ላይ ክስ መሰረተ፤ በአውሮፕላን የተጓዙበት ቲኬትም በወንጀል ማስረጃነት ቀርቧል።
የትግራይ ክልል የወልቃይት ጠገዴ የዐማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴዎችና የማኅበረሰብ አባላት ላይ የመሠረተው ክስ ዛሬ ሐምሌ 16 ቀን 2008 ዓ.ም. ይፋ ሆኗል፡፡ የትግራይ መንግሥት በ34 የወልቃይት ጠገዴ ዐማሮች ላይ የመሠረተው ክስና ማስረጃ ብሎ ያቀረበው ባለ 250 ገጽ የትግርኛ ድርሰት በግልጽ እንደሚያሳየው የወልቃይት ጠገዴ ዐማሮች ‹‹እኔ ዐማራ ነኝ›› ማለታቸው፣ የተለያየ ጊዜ ለሚመለከታቸው አካላት ማመልከቻዎችን ማስገባታቸው፤ በባንክ ገንዘብ ማንቀሳቀሳቸው ብሎም አንደኛው ተከሳሽ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ በአውሮፕላን መጓዙ በወንጅል ከተከሰሱባቸውን የወንጀለኛነታቸው ማስረጃ ሆነው ቀረበዋል፡፡
በምስክርነት በዳንሻና በአካባቢው በሠፈራ የመጡ ትግሬዎችና የሕወሓት አመራሮች ተዘርዝረዋል፡፡ የደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ፣ የአንበሳና የወጋገን ባንኮች አብረው ከሳሽ ሆነው ቀርበዋል፡፡
የትግራይ መንግሥት አቃቢ ሕግ ባቀረበው ክስ መሠረት የዐማራ ማንነት የሚባል ጥያቄ እንደሌለ ደምድሟል፡፡ ይህም ለፌደሬሽን ምክር ቤት ገብቶ የፌደሬሽን ምክር ቤትም እንዲታይ ያስተላለፈውን ውሳኔ የሚጣረር ነው፡፡
ይህ ዝባዝንኬ የትግርኛ ድርሰት 254 ገጽ ሲሆን ጭብጥ ተብለው የቀረቡትን የተወሰኑ ገጾች ከትግርኛ ወደ አማርኛ መልሰን በሚከተለው መልኩ አቅርበነዋል፡፡
(ለሕግ ምኁራንና ለፖለቲካ ተንታኞች ያመች ዘንድ ወደ አማርኛ ተመልሷል)፡፡
የዐማራ ትግል ያሸንፋል!!
=================================================
ቁጥር 1207 08
ቀን 20 /10 /08
ለትግራይ ክልል ከፍተኛ ፍርድቤት ምድብ ችሎት መቀሌ
የ ት· ክ· አ·ህ·ወ·መ·ቁ————
የ ት·ክ·ከ·ፍ·ቤ·ወ·መ·ቁ———
የ ፖ·ወ·መ·ቁ———————
ከሳሽ— የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ አቃቢ ሕግ
ተከሳሾች—
1. አቶ አሻግረው ገዛኸኝ ላቀው አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ዳንሻ ከተማ ቀበሌ 01
2. አቶ አሊጋዝ አየለ አበበ ጸገዴ ወረዳ ዳንሻ ከተማ ቀበሌ 01
3. አቶ ግዛቸው ደረሰ ኃይሉ አድራሻ ጸገዴ ወረዳ ዳንሻ ከተማ ቀበሌ03
4. አቶ ሰሎሞን ግዛቴ እንየው አድራሻ ጸገዴ ወረዳ ዳንሻ ከተማ ቀበሌ 03
5. አቶ ኃይሉ አለማው ጸገዴ ወረዳ ዳንሻ ከተማ ቀበሌ 01
6. አቶ ሰጠኝ ደረስ አድማሴ አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ከተማ ዳንሻ ቀበሌ 03
7. አቶ ሰረበ ሙሉ መሰለ አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ከተማ ዳንሻ ቀበሌ 03
8. አቶ ጀጃው በሪሁን መልኬ አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ከተማ ዳንሻ ቀበሌ 01
9. አቶ ሊላይ ብርሃኔ በየነ አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ከተማ ዳንሻ ቀበሌ 01
10. አቶ ተክላይ ኃይሉ ግርማይ አድራሻ ክልል 3 ከተማ ጎንደር ቀበሌ 01 ቀጠና 03
11. አቶ እቁባይ ገ/ስላሴ ገ/ሚካኤል አድራሻ ክልል 3 ከተማ ጎንደር ቀበሌ 01 ቀጠና 03
12. አቶ ብርሃኑ መርሻ ባየ አድራሻ ክልል 3 ከተማ ጎንደር ቀበሌ 04
13. ቄስ አዱኛ ዋሲሁን ገ/እግዚአብሄር አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ንኡስ ወረዳ ዳንሻ ቀበሌ 01
አንደኛ ክስ ከላይ ከ1 እስከ 9 የተጠቀሱት ተከሳሾች የወንጀል ዓይነት ዝርዝር ወንጀል ተከሳሾች ወንጀሉን ለመፈጸም አስበው፣ ከወርሀ ታህሳስ 2008 ዓም ጀምሮ በዳንሻ ከተማ በተለያዩ ጊዚያት ቀድሞ የተመለሰውን የማንነት ጥያቄ አሁን ያለ በማስመሰልና ሕገ መንግሥታዊ የመብት ጥያቄ ሽፋን በማድረግ ሕገ መንግሥቱን በሚቃረን መልኩ የሕዝቡን አንድነት በሚያፈርስ አኳኋን፣ ሕዝቦች እርስበርስ እንዲጋጩ በማሰብ ሕጋዊ የሕዝብ ዉክልና ሳይኖራቸው፣ ከሕግ ዉጭ የማንነት ጥያቄ አለን፤ የወልቃይት ጠገዴ መሬት ተከዜ ምላሽ ነው፤ አሁን የቆምንበት መሬት የአማራ መሬት ነው፤ ለዚህም ለሕዝብ የማንከፍለው መስዋእትነት የለም እያሉ ከሕግ ዉጭ ሕዝብን እያደራጁ፣ የተለያዩ ቀስቃሽ ጽሑፎችን ፕላምፍሌት፣ በጋዜጣ፣ በኮምፒተር ጽሑፍ እየበተኑ የቅስቀሳ ተግባር ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ይህን ዓላማቸውን ለማሳካት ሲሉም 9ኛ ተከሳሽ እንደታፈነ አስመስለው ሕዝቡን ለአመጻ በማነሳሳት ከቀን 11/07/08ዓም እስከ ቀን 12/07/08 ዓም ሕገወጥ አመጽና አድማ በማስነሳትና በመምራት፣ ከዳንሻ ጸገዴ ጎንደር መገናኛ አስፋልት መንገድ በድንጋይ እንዲዘጋ፣ ከሁመራ ወደ ዳንሻ መናሀርያ የሚገቡ መኪኖች አስፋልት መንገዱ በድንጋይና በግንድ ዘግተው ሕዝቡ ለአመጽና አድማ እንዲነሳ በማድረግ ለ2 ቀናት የትራንስፖርት አገልግሎት ቆሞ 1824 ሰዎች የመንቀሳቀስ መብታቸዉ እንዲገደብ፣ በዳንሻ ከተማ ዉስጥ የሚገኙ የግል ተቋማት 208720 (ሁለት መቶ ስምንት ሺ ሰባት መቶ ሀያ ብር) ገቢ እንዲያጡ፣ ያንበሳ ባንክ በቀን የሚያንቀሳቅሰው ብር 3500000 – 4000000(ከሶስት ሚሊዮን አምስት መቶ ሺ እስከ አራት ሚሊዮን ብር)በሁለት ቀናት አመጽ ከ7000000−8000000 ብር (ከሰባት እስከ ስምንት ሚልዮን ብር፣ ወጋገን ባንክ በቀን የሚያንቀሳቅሰው ብር 600000(ስድስት መቶ ሺ ብር) በሁለት ቀናት አድማ ዉስጥ (1200000 አንድ ሚልዮን ሁለት መቶ ሺ ብር ፣ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ በቀን የሚያንቀሳቅሰው ገቢ ብር 1493977 (አንድ ሚልዮን አራት መቶ ዘጠና ሶስት ሺ ስድስት መቶ አስራ ሁለት ብር) እንቅስቃሴው እንዲቆም፣ መንግሥታዊ ጽፈት ቤቶች እንዲዘጉ፣ እንዲሁም በአቶ ገ/ጨርቆስና መኮነን ተክላይ ንብረት ላይ 5100 ብር የሚገመት ጉዳት እንዲደርስ በመምራትና በማንቀሳቀስ በፈጸሙት የሕዝብ አንድነት የመንካት ወንጀል ተከሰዋል።
ሁለተኛ ክስ ከ1 እስከ 9 ያሉ ተከሳሾች የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል መቅጫ ሕግ አንቀጽ 32(1− ሀ−ለ)257/ሀ/ የተደነገገዉን በመተላለፍ መገፋፋትና ግዙፍ የሆነ የመሰናዳት ተግባር ወንጀል ወልቃይት ጠገዴ የትግራይ አካል ሳይሆን አማራ ነው፤ ትግሬዎች የምንፈልገው መሬታቹን እንጂ እናንተን አደለም እያሉን ነው። ወልቃይት ጸገዴ ቋንቋውን ባህሉን እንዳያሳድግ ተከልክሎሏል እያሉ ትክክለኛ ያልሆነና ጥላቻ የተሞላ የሕዝብ አቋም በሚያፈርስ መልኩ በተለያዩ ሕዝባዊ መድረኮች በመናገር ይንቀሳቀሱ ስለነበር በፈጸሙት ወንጀል ተከሰዋል።
ሶስተኛ ክስ ከ1 እስከ 8 ያሉት ተከሳሾች የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል መቅጫ ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ) 490(3) የተደነገገዉን በመተላለፍ ሕዝባዊ ስብሰባን በማወክ ተከሳሾች በወርሀ ታህሳስ 2008 ዓም በግምት 2∶30 አከባቢዳንሻ ከተማ ልዩ ቦታ ማዛጋጃ ቤት በነበረውን የወጣቶች መልካም አስተዳደር ስብሰባ ይመራ ለነበረ ጠዓመ ለምለም የመልካም አስተዳደር ችግር አለብን፤ ስልጣን አልተሰጠንም፤ የእርሻ መሬትና የመኖሪያ መሬት አልተሰጠንም፤ ስለዚህ አንተ ልትመራን አትችልም ዉጣልን ብለው በማወክ ስብሰባው እንዲበተን በማድረግ በፈጸሙት ወንጀል ተከሰዋል።
አራተኛ ክስ ከ1−8 ያሉት ተከሳሾች የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል መቅጫ ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ)490(3)የተደነገገውን በመተላለፍ ሕዝባዊ ስብሰባን በማወክ ወንጀል ግደይ አዛናው ለታባለ ስብሰባ ይመራ ለነበረ የጸገዴ አስተዳዳሪ አንተ ስብሰባዉን ልትመራው አትችልም ማንነታችን አማራዎች ነን በማለት ስብሰባዉን በማወክ ወንጀል ተከሰዋል።
አምስተኛ ክስ ከ1−8 ባሉ ተከሳሾች ላይ የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል መቅጫ ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ) 441(1−ሀ) የተደነገገውን በመተላለፍ የመንግሥት ሥራዎችን በማደናቀፍ ወንጀል ተከሳሾች የካቲት 2008 ላይ ጎይትኦም ርስቀይ የተባለ ታሳሪ ታስሮ እያለ ከዳንሻ ከተማ ፖሊስ ጽ/ት ቤት 80 ሰዎችን ሰብስበው ጎይትኦም ለምን ይታሰራል? የማንነት ጥያቄዉን በመጠየቁ ለምን ይታሰራል? አሁንኑ ይፈታልን በማለት ፖሊስ ስራውን ባግባቡ እንዳይሰራ በማስፈራራት ወንጀል ተከሰዋል።
ክስ ስድስት ከ1−9 ባሉት ተከሳሾች ላይ የወንጀል ዓይነት በኢፈድሪ ወንጀል ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ/ለ/38/1/506(1−ለ) የተደነገገውን በመተላለፍ በመኪኖች ላይና መተላለፊያ መንገድ መሰናክል የመፍጠር ወንጀል ተከሳሾች ከ ቀን 11/07/2008ዓም እስከ ቀን 12/07/2008ዓም ከቀኑ 7∶00 ሲሆን በጸገዴ ወረዳ ንኡስ ወረዳ ዳንሻ ወደ ወደ ጎንደር መሄጃ መንገድ በድንጋይና በግንድ በመዝጋት፣ ከሁመራ ወደ ዳንሻ መናሃሪያ የሚገቡ መኪኖችን በመዝጋት ሕዝባዊ አመጽ በማስነሳት ለ2 ቀናት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በማስቆም ወደ 1,824 ገደማ ሰዎች የመንቀሳቀስ መብታቸውን በማገድ ይመሩና ያንቀሳቅሱ ስለነበር፣ በዚህ ተከሰዋል።
ሰባተኛ ክስ በ8ኛ ተከሳሽ ላይ የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ)486(ለ)የተደነገገውን በመተላለፍ የዉሸት ወሬ በመንዛት ሕዝብ እንዲነሳሳ የማድረግ ወንጀል ተከሳሽ በቀን 19/06/08 ዓም በግምት ከምሽቱ 2 ሰአት ሲሆን ልጃቸው በስራ ጉዳይ ወደ ጎንደር እየሄደ እያለ በዳንሻ ከተማ ልዩ ስሙ የወይዘሮ ጸጋዬ መከታ ቡና ቤት በመሄድ ልጅሽ አለኸኝ አቻምየለህ በፖሊስ ታፍኖ ተወሰደ ብሎ የዉሸት ወሬ በመንዛት በመንግሥት አካላት ላይ ጥርጣሬ በማስፋፋት በሰራው ወንጀል ተከሷል።
ስምንተኛ ክስ በ10ኛ−13ኛ ላይ የወንጀል ዓይነት የኢፈድሪ ወንጀል ሕግ አንቀጽ 32(1−ሀ)486(ለ) የተደነገገውን በመተላለፍ የዉሸት ወሬ በመንዛት ሕዝብ እንዲነሳሳ ማድረግ ወንጀል ተከሳሾች በቀን 09/07/08ዓም እስከ 10/07/08አም ባሉት ቀናት ሊላይ ብርሃኔ አመጽ ለማነሳሳት ሆን ብሎ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ እያለ ከጎንደር ወደ ዳንሻ ሲመጣ በመንግሥት የድህንነት አካላት ታፍኖ ብለው የዉሸት ወሬ በመንዛት፣ በጸገዴ ወረዳ የሞተ አማራ ሰው አለ ብለው ትግሬንና አማራን ለማጣላት በፈጸሙት ወንጀል ተከሰዋል።
ማስረጃ(ምስክር)
ሀ የሰው ምስክር
1. አቶ ጠዓመ ለምለም አድራሻ ወረዳ ጸገዴ ንኡስ ወረዳ ዳንሻ ቀጠና 02
2. ሳጅን ብርሃነ አማኑኤል ወላይ >> >> >> >> >> >> >> >> 02 3
3. አቶ ተከስተ ገ/ሊባኖስ ደሞዝ >> >> >> >> >> >> >> >> 01
4. ሳጅን ጸጋይ ፍስሃ አብርሃ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
5. ወ/ሪት ሓዳስ አማረ አብርሃ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
6. ሳጅን አሸብር ሲሳይ ትርፌ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
7. አቶ ሹሙዬ አለምነህ ወንድምአገኝ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
8. አቶ ገዳሙ ድራር ኪ/ማርያም >> >> >> >> >> >> >> 03
9. አቶ ሃይለ ሃያል ተስፋይ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
10. ሻምበል እሸቴ አወቀ ምትኬ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
11. መ/ሃለቃ አበራ አዱኛ >> >> >> >> >> >> >> >> 01
12. አቶ ሽሀይ ደመቀ ተስፋይ >> >> >> >> >> >> >> >> 02
13. አቶ ወላይ ገብሩ ለምለም >> >> >> >> >> >> >> >> 04
14. አቶ ጫኔ እንዴትላርግህ አበራ >> >> >> >> >> >> >> >> ማይደሌ
15. ወ/ሮ ጸጋዬ መከተ እንዴትላርግህ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
16. አቶ ደመቀ እያሱ እሸቴ >> >> >> >> >> >> >> >> 03
17. አቶ ዳዊት ካሰየ ሃብቱ >> >> >> >> >> >> >> >> 03
18. አቶ ስማቸው ካሳሁን ገ/ጊዮርጊስ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
19. አቶ አለኸኝ አቻምየለህ እሸቴ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
20. አቶ መኩሪያ ሸተይ ለምለም >> >> >> >> >> >> >> >> 01
21. አቶ ግዛቸው ብርሃነ በየነ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
22. አምሳ አለቃ ርጥበይ በየነ ደስታ >> >> >> >> >> >> >> >> 01
23. አቶ ገብረ ሰረበ ሳሙኤል >> >> >> >> >> >> >> >> 01
24. አቶ ደመቀ ጸጋየ አለማዮሁ >> >> >> >> >> >> >> >> ማይደሌ
25. አቶ ብርሃነ በየነ ደስታ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
26. አቶ ጀጃው ይርጋ ከፍያለው >> >> >> >> >> >> >> >> ማይደሌ
27. አቶ ኪዳነ ግርማይ ገ/ማርያም >> >> >> >> >> >> >> >> 02
28. አቶ ሃፍቶም ገሰሰው ተገኘ >> >> >> >> >> >> >> >> 03
29. ተማሪ ዳኛቸው አንጋው ተስፋይ >> >> >> >> >> >> >> >> 03
30. አቶ ከፍያለው ሃይሉ ገ/እግዚአብሄር >> >> >> >> >> >> >> >> 02
31. አቶ ደሳለኝ ወልዱ ደጉ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
32. አቶ ጎይትኦም መኩሪያ ገ/ማርያም >> >> >> >> >> >> >> >> 01
33. አቶ ብርሃነ ገ/ጨርቆስ ደሞዝ >> >> >> >> >> >> >> >> 04
34. አቶ መኮነን ተክላይ ገ/ማርያም >> >> >> >> >> >> >> >> 04
የጽሑፍ ማስረጃ (ምስክር)
በቀን 20/5/2008 ዓ/ም 32 የሚሆኑ ሰዎች የፈረሙበት ይታወቅልን የሚል ወደ ን/ወ/ዳ አስተዳደር የተጻፈ 2 ገጽ ደብዳቤ 2 ሕገ መንገስታችንና የወልቃይት ጠገዴ በደል ይነጻጸር እያለ ስለ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 29፣30፣39 እና 46 የተጻፈ ትንተና ከትግርኛ ትርጉሙ ጋር 5 ገጽ 3 የወልቃይት ሕዝብ የአማራ ብሄርተኝነት የማንነት ጥያቄ አመለካከት የሚል ጽሑፍ ከትግርኛ ትርጉሙ ጋር 15 ገጽ 4 የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ ሆይ ከእንቅልፍህ ንቃ የሚል አነሳሽ ግጥም ከትግርኛ ትርግሙ ጋር 4 ገጽ 5 የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ ንቃ ሳይደበዝዝ የሚል በግልጽ ትግሬዎች ወልቃይት ጠገዴ መሬቱን እንጂ ሕዝቡን አንፈልገውም እያሉ እንዴት ከነሱ ጋር አብረን እንኖራለን የሚል አነሳሽ ጽሑፍ ከትግርኛ ትርጉሙ ጋር 2 ገጽ 6 የጠገዴ ሕዝብ ሆይ ድል ለእውነተኞቹ ውርደት ለውሸታሞቹ የሚል አነሳሽ ጽሑፍ ከትግርኛ ትርጉሙ ጋር 6 ገጽ 7 ሊላይ ብርሃኔ ከጎንደር አዲስ አበባ በመጋቢት 19/2016 የተጓዘበት የፕሌን ቲኬት ከኦሪጂናሉ ጋር 3 ገጽ 8 አቶ ብርሃኔ በየነ (የሊላይ አባት) በቀን 11/07/2008 ዓ/ም ልጄ ጠፋብኝ ብሎ ለጠገዴ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ያስገቡት ማመልከቻ 1 ገጽ 9 ተጠርጣሪ ሊላይ ብርሃኔ በፋ/መ/ቁ 761 በቀን 26/07/2008 ዓ/ም በትግራይ ምእራባዊ ዞን መካከለኛ ፍርድ ቤት 10 አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በቀን 20/07/2008 ዓ/ም በቁጥር አ/ኢ/ባ/ደቅ/395/08 የሰረበ ሙሉ፣አሊጋዝ አየለ፣ ሞላ ኃይሉ፣ ጀጃው በሪሁን፣ ወንድይፍራው አታላይና አሻገረው ገዛኸኝ የባንክ እንቅስቃሴ (Bank statement) የሚገልጽ ጽሑፍ ከትግርኛ ትርግሙ ጋር 20 ገጽ 11 በሕገ ወጥ ሽብርና ሰልፍ ምክንያት በወጋገን ባንክ ላይ መሰራት የነበረበት ስራ ባለመሰራቱ የሚል ጽሑፍ በቁጥር ወ/ደ/ቅ/7/41/7 በቀን 23/7/2008 ዓ/ም የተጻፈ ደብዳቤ ከትግርኛ ትርግሙ ጋር 2 ገጽ ማስረጃ 12 በቀን 11/07/2008 ዓ/ም በተካሄደው ሕገ ወጥ ሽብርና ሰልፍ ምክንያት አንበሳ ባንክ ላይ መሰራት የነበረበት ያልተሰራ ስራ የሚል በቁጥር አ/ኢ/ባ/ዳት397/08 በቀን 21/07/2008 ዓ/ም የተጻፈ ደብዳቤ ከትግርኛ ትርግሙ ጋር 2 ገጽ ማስረጃ 13 በጠገዴ ወረዳ ገቢዎች ጽ/ቤት ጥናት ሽያጭ የሚካሄድባቸ ዘርፎች ብዛት የሚያሳይ በቁጥር በቁጥር ጠ/ወ/ገ/2112/38/ካ በቀን 22/7/2008 የተጻፈ 2 ገጽ ማስረጃ 14 በቀን 11/7/08 ዓ/ም በነበረው ሽብር መንቀሳቀስ የነበረባቸው ሳይንቀሳቀሱ የቀሩ የመኪናና የሰው ብዛት የደረሰው ኪሳራ የሚገልጽ በቁጥር ከ/መ/ኑ/4504/25/2 በቀን 22/07/2008 ዓ/ም ከጸገዴ ኮ/መ/ትራንስፖርት ጽ/ቤት የተጻፈ 1 ገጽ ማስረጃ 15 በቀን 11/07/08 በነበረው ሽብር ምክንያት እንደተዘጋና መንቀሳቀስ የነበረበት ገንዘብ 16 17 የ 61 ሰዎች ስም ዝርዝርና ፊርማቸውና ስልካቸው የያዘ 2 ገጽ ማስረጃ 18 የ 21 ስም ዝርዝር፣ አድራሻቸው፣ ስልካቸውና ፊርማቸው የያዘ 1 ገጽ ማስረጃ ቁጥር 1207 08 ቀን 20 10 08

Thursday, July 21, 2016

ኢሕአፓ ለጎንደር ሕዝብ ትግል ሙሉ ድጋፉን ያረጋግጣልሐምሌ 8 ቀን 2008 ዓም
ኢሕአፓ ለጎንደር ሕዝብ ትግል ሙሉ ድጋፉን ያረጋግጣል
በኢሕአፓ የትግል ታሪክ ውስጥ ጎንደርና የጎንደር ሕዝባ ያላቸው ቦታ ከፍተኛ ነው ። የጎንደር ሕዝብ ኢሕአፓንም ሌሎች ሀገር ወዳድ ድርጅቶችንም ደግፎ ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሏል ። አራጁ መላኩ ተፈራና አረመኔው ደርግ ፤እንዲሁም ዘረኛውና ጸረ አማራው ወያኔ ይህን ታጋይና ሀገር ወዳድ ሕዝብ በተለየ ደረጃ አጥቅተውታል ። የጎንደር የሰማዕት ታሪክ የኢሕአፓ ታሪክ ማዕክል ሆኖም ቆይቷል ።
ኢሕ አፓ በጎንደር እየተካሄደ ያለውን ጸረ ወያኔ ትግል ሙሉ በሙሉ ይደግፋል ። ወያኔም ማጥቃቱ፤ንብረታቸውን በእሳት ማጋየቱ፤ መሬትና ማንነትን ለማስክበር ቆርጦ መነሳቱን ያደንቃል ። የሕዝብ ቁጣ ሊያበርዱና ሊያሰናክሉ፤ ሰላም በሚል ቀረርቶ ትግልን ሊያኮላሹ፤ በፖለቲካና ኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ማበር መደራጀት ሲገባ የጎጥ ሰልፍና ልማት ተብዬውን ሊሰብኩ የተነሱትን ሁሉ ኢሕአፓ ያወግዛል ። ወቅቱ የመራራና የቆራጥ ትግል ወቅት ነው ። ወያኔ ሕዝብን በጅምላ በመፍጀት ትግሉ ለማፈን መጣሩ የሚጠበቅ ነው ። በግድ ወደ ትግራይ የተጠቃለለው መሬትና ማንነቱ የተካደውም ሕዝብ ቆርጦ መነሳቱ የሚመሰገን ነው ። የአፍራሽና የቅጥረኞች አዞ እንባ ረግጦ ትግልን መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ትግልን ለሚያውቀው የጎንደር ሕዝብ ሊያስተምር የሚቃጣ ሊኖርም አይችልም ። ከጎንደር ሕዝብ ጎን በተጨባጭ መቆም ጊዜው አሁን ነው ። ሀገርን ማስመለስና ድንበርን ማስከበር፤ ማንነትን ማስረገጥ ለነገ የሚባል ትግል አይደለም ። በመሆኑም ኢሕአፓ በአካባቢው ያሉትን አባላትና ደጋፊዎች የትግሉ አካል ሆነው እንዲሰለፉ ጠርቷል ። በሰበብ አስባቡም ከወያኔ ጎን ቆመው የነበሩትም በጊዘ ከሕዝብ ጎራ እንዲቀላቀሉም ጥሪ ያደርግላቸዋል ። ይህ ጸረ ወያኔ ትግል መጠቃት የለበትምና ሀገር ወዳድ ሀይሎች ሁሉ-- በያሉበት--ሊታደጉት፤ሊረዱት፡ሊያጠናክሩት መነሳት አለባቸውም ይላል ። ከዚህ ተያይዞ መነሳት ያለበት ዋናው ጉዳይ ግን የጎንደር ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በተመለከተ ባእዳን ዝምታን መምረጣቸውን ነው ። ጸረ አማራው የወያኔ ፖለቲካ ከእነዚህ ክፍሎች ከድሮ ጀምሮ ሲደገፍ የቆየ ነውና የሕዝቡ ትግል ማስተጋባትም ሆነ ለድል ማብቃት የኢትዮጵያውያን ግዳጅ ሆኖ ይገኛል ። የጎንደር ሕዝብ አመጽ ወያኔ ሊል እንደሞከረው የባዕድ ታጣቂ ሀይሎች እርምጃ ሳይሆን፤የማንም ድርጅት ድርጊት ሳይሆን የሰፊው ሕዝብ የእምቢታ ውጤትና አመጽ መሆኑ መታወቅም ያለበት ነው ።
page1image16120
ኢሕአፓ ከጎንደር ሕዝብ ጎን ተሰልፏል !! ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!
EPRP
P.O.BOX 73337 Washington DC, 20056

USA
Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

Email ESPIC@aol.com Website www.eprp.com
EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex

France 

Friday, July 8, 2016

ባለፈው ታሪክ ብቻ የሚኖር ፤ በወደፊቱ ላይ ማተኮር ይሳነዋል ! በፍኖተ ሬዲዮ የተነበበ

                   
ባለፈው ታሪክ  ብቻ  የሚኖር ፤
                                በወደፊቱ ላይ  ማተኮር ይሳነዋል  !

   ኢትዮጵያ፤ እንደማነኛውም  ሀገር፤ የራሷ መጥፎም ሆነ መልካም ታሪክ  ነበት/ አላት።  የጥቃትና የድል፤ የጥጋብና ረሀብ፤ የስፋትና የመጨራመት፤  የመከራና ሀሴት ዘመናት ሁሉ ተፈራርቀውባታል ። የተለያዩ ሥርዓተ- ማኅበራትንና ገዥዎችን ሁሉ አሳልፋለች።   ድንበሯ  ያልተደፈረ ፤ ታሪኳ የተከበረ ፤  ላዊነቷ  ያልተገሰሰ ፤  የንግድ መናሃርያዋ ከአፅናፍ እስከ አፅናፍ  የተዘረጋ፤ ኃያል ሀገር ነበረች ።  የጦርና  የንግድ  መርከቦቿም   በውቅያኖሶችና  ታላላቅ  ወደቦች  ይንሳፈፉ ነበር። ያ ሁሉ ዛሬ፤  ነበር ሆኖ  አልፏል ! " የነበር ሲያወሩት ይመስላል ያልነበር፤ የኢትዮጵያ ጠረፍ ውቅያኖስ ነበር !  " እያሉ መናገር፤ የዕለት -ተዕለት ቁዘማ ሆኖ ቀርቷል !  ታሪካዊና ነባራዊ ሀቆች ግን እነኝኽ ናቸው ! 
ዜጎቿም በነኝህ ተፈራራቂ ሥርዓተ- ማኅበራትና ስልተ-ምርቶች ሂደት ተጉዘዋል። ያም ሁሉ ሆኖ እስካሁን ደረስ፤ የራሳቸው ዕድል ባለቤቶችና ወሳኞች አልሆኑም። በዚህ በያዝነው 21ኛው ክፍለ-ዘመን  እንኳ፤ የዴሞክራሲ ጭላንጭልን  ሊጎናጸፉ አልቻሉም ።  የነፃነትና ፍትኅ-ርትዕ  ዕጦት አሉባቸው። የጉስቁልና ኑሮ የህይውታቸው መቆያ፤ ረሀብና ስደት፤ የማንነታቸው መለያ መሆኑን ድፍን  ዓለም አውቆላቸዋል ።  እነርሱ ግን ወዴት እንደሚሄዱ ብቻ ሳይሆን፤ አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ እንኳን የተገነዘቡት አይመስልም።
ርሃብን  በስደት፤ ጭቆናን  በሽሽት፤ ድኅነትን በምፅዋዕት፤ ቁጭትን  በብስጭት፤  እያፈራረቁ ማስተናገድ፤ ዘላቂ መፍሄ አላመጣልንም ። ለችግራችን ሁሉ ማስወገጃ የሚሆን መድሃኒት ለማምጣት፤ ቆራጥ ውሳኔ ለመውሰድ  ፤ እስካሁን አልተሳካልንም ። ሌላው  ዓለም ፤ የየራሱ ችግር ስለአለበት፤ ከችግሩ ለመውጣት ፍጨረጨራል እንጅ፤ ስለ እኛው ችግር ለማስብ፤ ጊዜውም፤ ደንታውም፤ ላጎቱም  የለውም ። ማነኛው ሀገር፤ ለሌላ ችግር ቅድሚያ አይሰጥም ። ለራሱ እንጅ !
 እኛው በኛው፤ ለእኛው መፍሄ ካላገኘን፤ ስለኛ ሆኖ ለኛ አስቦ፤ የኛን ችግር የሚፈታልን ሌላ ማን እንደሌለ አውቀን፤ ቆርጠን  መነሳት  አለብን ። ዕድያችን ሲደርስ፤ የናታችንን ጡት መጥባት ቆርጠን እንዳምነው ሁሉ፤ በውጭ ርዳታ፤ ችግራችን ይቆረጣል የሚለውን ምኞት ቆርጠን መጣል አለብን!  የራሳችንን ችግር ራሳችን ፈችዎች መሆናችንን ካስመስከርን፤  ዓለም ሁሉ ያከብረናል ። በየጊዜው ከ 10 እስከ 20  ሚሊዮን ረሃብተኛ ሕዝብ እያመረትን፤  ምፅዋዕት ጠያቂዎች  መሆናችን  ግን ያስንቀናል እንጅ አያስከብረንም ። ከ 1966 ዓም ጀምሮ፤  እስከ ዛሬ 2008 ዓም  ድርስ ያለው ዘመን ታሪካችን፤ የረሃብተኛ ዜጋ  ፈጣሪዎች  እንጅ፤  የኢዱስትሪ ውጤት አምራች አላደረገንም ። አሁንም ይህ ችግራችን እንደቀጠለ ነው።  በውቅቱ ያለው ዘረኛ አገዛዝም፤ ተግባራዊ ፖሊሲዎቹ እንደሚያመላክቱት የችግሩ ምንጭና አባባሽ እንጅ፤ የመፍሄ አካል ሊሆን አይችልም።
ኢትዮጵያ ሀገራችን ፤ ወዳጆቿን እያጣች፤ ጀግኖቿን እያጠፋች፤ አጥፊዎቿን እያነገሰች ፤ ዐርበኞቿን እየቀበረች፤ ቀባሪዎቿን  እያቀፈች፤ ልጆቿን  አስከፍታ እያሰደደች ፤ ራሷ ግን፤ ቀስ በቀስ፤ በሂደት  የምትጠፋ ሀገር ሆናለች !  እስከ  መቼ ?   
ኢትዮጵያ፤  በራሷ ዜጎች ፍላጎትና ውሳኔ  ላይ የተመሠረተ  ኢትዮጵያዊ  ሥርዓተ-  መንግሥት እስካላገኘች ድረስ፤ ሁልጊዜ ሕዝቦቿ፤ በዕርጎ ባኅር እየዋኙ ከመኖር በቀር ሌላ ተስፋ አይኖራቸውም። ኢትዮጵያዊ መንግሥት ማለት፤ በትውልድና በዜግነት  ብቻ ኢትዮጵያውያን የሆኑ መሬዎች የሚመሩት መንግሥት ማለት ሳይሆን፤ መሪዎቿ፤ የሀገርንና የሕዝቡን ሁለንተናዊ ጥቅም ጠብቀው የሚያስጠብቁ ፤ የሀገርን ክብር አክብረው የሚያስከብሩ፤  ለሀገራቸው ነፃነትና ሉዐላዊነት የሚሰዉ ማለት  ነው ። 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ  የተፈራረቁ  " መሪዎች " ፤  ይህን   መስፈርት   አሟተው   አልተገኙም ። " መወለድ ቋንቋ ነው ። "  እንደሚባለው ፤ ዜግነት ብቻውን፤ ኢትዮጵያዊ  መንግሥትን  ለመምራት ብቁ አያደርግም ።    በሰው ልጆች ታሪክ ሂደት፤  በሕዝቦች ላይ በተለያዩ ስሞች ብዙ ግፎች ተፈፅመዋል ። በሥልጣኔ ስም ፤ በይማኖት ስም፤ በሶሻሊዝም ስም፤  በብሄር ነፃ አውጭ ስም   ተዘርዝሮ የማያልቅ ግፍና በደል፤ በሕዝቦች ላይ ተፈፅሟል። ኢትዮጵያም በልዩ ልዩ ስሞች ብዙ   ተቀብላለች ። ኅልውናዋ አደጋ ላይ እስኪወድቅ ድረስ  አያሌ ፈናዎችን አልፋለች ። ዛሬም ከዚህ አደጋ አልወጣችም።
 የኦቶማን ኢምፓየር፤ በግዛት ማስፋፋት ሰበብ፤ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሞክሯል። ግብፅና ሱዳን ተባብረው በዐባይ ወንዝ ምክንያት ፤ የሀገራችንን ኅልውና ተፈታትነዋል።  ያ፤ ጠንቅ  አሁንም አልጠፋም።  ምዕራባውያን በበኩላቸው፤ ( እንግሊዝ፤ ፈረንሳይ፤ ጣሊያን) ኮሎኒያሊስቶች  ተባብረው፤ ኢትዮጵያን፤ በመቀራመት ከአፍሪካ  ካርታ /ገፅ  ለማጥፋት ከፍተኛ ጥርት አድርገዋል።   ደርግ በሶሻሊዝም ስም  በሀገርና በህዝብ ላይ የፈፀመውን ወንጀል ለመዘርዘር የዚህ ሐታታ መነሻ አይደልምና  በዚያ ላይ አናተኩርምም ።  ወያኔ እንኳ በዐቅሟ፤ በብሄር ነፃ አውጭ ስም ፤ የቱን ያኅል ብሄራዊ ጥፋት አያደረገች እንደሆነ ለመዘርዘር አይሞከርም ። ውቅያኖስን በጭልፋ ይሆናልና!  ሁሉንም ፤ ለታሪክ መዝጋቢዎችና ለዜና መዋዕል ፀሀፊዎች   ትተነዋል ።
በዚህ አንቀጽ  የተዘረዘረው፤ ለጥቅሻ ያኅል የሀገራችን ታሪክ አካል መሆቅሰን  ማለፍን መርጠናል ።  ሌላው ቢቀር፤ለአሁኑ ትውልዱ  ግንዛቤ ይረዳል ብለን እንገምታለን።  ይኽ ሀቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን፤  በከፉም ሆነ በደግ  ገፅታው፤ባለፈ  ታሪክ ላይ ብቻ ትኩረት እያሰጡ  መኖር ፋይዳ ቢስ ነው ።  ባለፈ ታሪክ  ብቻ፤ መኖር፤ መቀጠል፤ መራመድ ፤ መበልፀግ፤ ማደግ፤ መከበር፤ መገስገስ አልቻልንም።  በታሪክ  እሳቤ ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ፤ ያሁኑን ሁኔታ ከመጨው ጋር  እያጣስን መራመድ ያዋጣናል ። 
 ለዘመናችን ታሪክ  መመዝገብ ያለብን፤ በዚህ ዘመን የምንኖር  ዜጎችና ትውልድ ብቻ ነን ። በቀደምት፤ ጀግኖች፤ ዐርበኞች፤ ሠማዕታት፤ ደሲያን፤ መዘምራን፤  ወዘተ..  ታሪክ ሰሪነት ብቻ እተኩራን ከቀጠልን፤ አዲስ ጀግና፤ መሪ፤ ማውጣት  የሚቸግረን ይመስለናል።  በዘመናችን አዳዲስ ግኖች ለማውጣት ግን ቀደምት ጀግኖቻችንን ማክበርና ማወድስ  ተገቢ  ነው ። ቀደምቶችን ካለከበርን ደግሞ፤ አዳዲስ ጀግኖች ማውጣት ይቸግረናል ። "ኢትዮጵያ፤  አንድ መቶ ዓመት ታሪክ የሌላት ሀገር ነች " የሚሉ ገለሰቦች፤ ከሚገዟት ሀገር የሚያድግ ትውልድ፤ እንዴትስ ብሎ አዳዲስ ጀግኖች ማውጣት ይቻላል ? አዲስ ጀግና ለማውጣት፤ የቆየ ኣርዓያን ማግኘት ይጠይቃል   
 አሁን ያለው ትውልድ፤ ልተማረውን  ዕውነተኛ ታሪክ ፤ ከየት አምጥቶ፤ ሊያውቅ ይችላል ? ጀግናን፤ በአርዓያነት ሊቅስ ካልቻለ፤ እንዴት አድርጎ ነው  የራሱን   ጀግና  የሚያወጣ ? የራሱን  መሪ ፈጥሮ - አውጥቶ  ካልመረጠ  ፤ መሪ  ማን  ሊሰጠው  ይችላል?  " ሀገ  ኢትዮጵያ ፤ የደጋጎች  ምድር  ነበረች  "  የሚል የሕዝብ  ዕምነት ቢኖርም፤ ዛሬ ደጋጎቹ ስለሌሉ ፤ ኢትዮጵያዊ ሙሴን  በመሪነት የሚሰጣቸው አላገኙም።  ኢትዮጵያውያን ፤ ያላቸው ምርጫ፤  የሚሆነው አንድ ብቻ ነው ። እራሳቸው ተስማምተው፤ የራሳቸውን ኢትዮጵያዊ መሪ ማውጣት ብቻ ይሆናል ። ይኽንን ጥረት  ግን እስካሁን አልሞከሩትም።   ይኽንን  ሞክረው  ውጤት  ካስመዘገቡ ግን  የችግራቸው  መወገጃ ፤  የመፍትሄያቸው  የመጀመሪያ ምዕራፍ ፤  ይሆንላቸዋል ።
አዲሱን  ምዕራፍ ለመክፈት ፤ አንድ  የተጋረደባቸውን  ደንቃራ  መስበር አለባቸው ።  እርስ በእርስ መነታረካቸውን ማቆም አለባቸው። አንዱ በሌላው ላይ ማሳበብ  መፍሄ አላስገኘም እስካሁን ! ጎይቶም በጌታቸው፤ በለጠ በጭላ፤ ጫልቱ፤ በማሚቱ እያመካኙ አብሮ መኖር አይቻልም ። የጋራ መሪ ለማውጣት፤ አስቀድሞ የጋራ ችግርን በጋራ የማስወገድ ችሎታ እንዲኖር ግድ ነው።         
 ይኽንን በቅጡ ከተገነዘብን ፤ ጀኔቫ ሂዶ ሰልፍ መውጣት ፤ ኒውዮርክ መጥቶ አቤቱታ ማቅረብ፤ የዕልፍ አዕላፍ  ፊርማዎችን ሰብስቦ ፔቲሽን ማስፈረም ፤ ቅንጣት ያኽል መፍትሄ አያመጣም ። "የጨነቀው ነፍስ-ጡር  ያገባል። "  እንደሚባለው፤  የሚይዙት የሚጨብጡት በማጣታቸው ምክንያት፤ ሻዐቢያ ነፃ ያወጣናል  የሚሉ ክፍሎች መኖራቸውን ታዝቦ፤  የኢትዮጵያ ሕዝብ ፤ "  ይህንን ሊያሰማኝ  ነው እንዴ ፤ ሲቃዠኝ ያደረው ? " ብሎ አሹፎባቸዋል ።  
" በተመሳሳይ ሁኔታና የጊዜ አጋጣሚ፤ ታሪክ ራሱን ይደግማል። "  እንደሚባለው፤ ፤ ቤኒቶ ሙሶሊኒ፤  ኢትዮጵያን ለመውረር ምክንያት ካደረጋቸው  ማጠየቂያዎች  አንዱ፤ " አቢሲኒያን   ከባርነት  ነፃ  ለማውጣት ነው ። " የሚል ዲስኩር / ፕሮፓጋንዳ  ነበር ። ከ70 ዓመታት በኋላም ዛሬ፤ " ሻዕቢያ ፤  የኢትዮጵያን  ሕዝብ ነፃ  ያወጣል "  የሚሉ ፕሮፓጋንዲስቶች  ተፈጥረዋል።  ዕድሜ ዘልዛላ ነው ፤ የማያሰማው ጉድ የለም ! እስቲ  እናያለን፤ ሻዐብያ ኢትዮጵያን ከወያኔ አዛዝ ነፃ ሲያወጣት !    
ያም ሆኖ፤ ግን በአለፈው አኩሪ ታሪካችን  ብቻ  እየተፅናናን መኖርን  መርጠናል ።  " የኋለኞቹ  ወደፊት ፤ የፊተኞቹ  ወደ  ኋላ " እንደሚባለው፤  በኋላቸው የነሩ ሀገራትና ሕዝቦች  እየቀደሟቸው ሲራመዱ ፤ እነርሱ ግን  ባሉበት መርገጣቸውን ብቻ ሳይሆን፤ ወደ ኋላ መቅረታቸውን እንኳን አልተገነዘቡትም ።  ይህ አልበቃ ብሏቸው፤ ዛሬማ ፤ ይባስ ተብሎ፤ በማንነትና ኅልውና ጥያቄ መካከል የሚኖሩ ሰዎች ሆነዋል ።  ኢትዮጵያውያን/ ያት!
 " ነኝ፤ ወደ ነበርኩ፤ እየተለወጠ ብቻ ሳይሆን፤ አለሁ፤ የሚለውም ወደ አልቦነት እየተለወጠ በመሄድ ላይ ነው።   ሀገር ሲያረጅ ጃርት ያበቅላል ።"  ሆኖ ነው መስል፤ የጃርት ሥርዓት አራማጆች፤ እንደ ጃርት እየቆረጠሟቸው ይገኛሉ።  አንገቷ የተቆረጠባትን  ሀገር ብቻ ይዘው፤  መተንፈሻ -መናፈሻ ያጡ  ዜጎች ከሆኑ ጥቂት ዓመታትን አሳልፈዋል ።   " መቃበር፤ ከለመዱት ይሞቃል። " እንደሚባለው፤ ችግርና መከራን ተለማምደው የሚኖሩ ሁነዋል።  በዚህ ምክንያት ይመስላል፤ ያለፈ ታሪካቸውን እንደ መጽናኛ  እየተጠቀሙ  ኑሯቸውን  መግፋት  መርጠው ተቀምጠዋል ። 
 የሀገሪቱ ቀደምት ነዋሪዎች፤ ባቆዩት  ገናና ታሪክና አኩሪ ሥራ ብቻ እየተኩራሩ መኖር፤ ለሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ነዋሪ የሚያመጣው ፍይዳ አለመኖርን አውቆ፤ የራስን አኩሪ ታሪክ እያስመዘገቡ፤   ለዘመኑ የሚጠቅም ሥራ ካልሰሩ ፤ ወደፊት መራመድ የሚቻል አይደለም።   የራስን ታሪክ እየሰሩና  በራስ ጥረት ላይ የተመሰረተን ውጤት እያስመዘገቡ መሄድ ከተቻለ ግን ፤ የወደፊቱን ራዕይ ለመቀየስም ዕድል ይኖራል ። ያለፈን ታሪክ ስንቅ እያደረጉ መኖርንም ሊያስቀር ይችላል ።  
ይኽ የወቅቱ ትውልድ፤  ያለፈውን መጥፎም ይሁን  መልካም  ታሪክ ፤ እንደ አግባቡ  ለትምህርት ግንዛቤ እየተጠቀመ ፤ ያለበትን  ወቅታዊ /ነባራዊ ሁኔታ እየገመገመ ፤  በራሱ ጊዜ እየተጠቀመ፤  የራሱን ታሪክ እየሰራ/ እያስመዘገበ መቀጠል አለበት።  የወደፊት ዕድሉን ለመወሰን የሚችለው፤ የራሱ ተገዥ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ የራስ  ዥ ለመሆን ደግሞ፤ በራስ መተማመንን ይጠይቃል። በራሱ የሚተማመን ዜጋ ማፍረት የምትችል ሀገር፤ የራሷን መሪዎች መፍጠር ትችላለች። የራሷን መሪ  መፍጠር ከቻለች፤ ብዙዎቹ ችግሮቿ ሊቃለሉላት ይችላሉ ። በሂደት !
 ብዙኅነትን በአግባቡ የምታስተናግድ  ሀገር ትሆናለች።  የዘውግ ፖለቲካን ማስተናገድ አትመኝም ፡፡ አይሆንላትምም።  የዘውግ ፖለቲካ አጥፊ / ከፋፋይ እንጅ አልሚ ሊሆን አይችልም ። ለአንድነት ጠንቅ ነው። ይኽ ፖለቲካ ፤ በወያኔ አገዛዝ የታየ ሀቅ ነው።  በምትኩ ግን ፤ የዴሞክራሲ ሥርዓተ- መንግሥት መገንባት አማራጭ አይኖረውም።  በዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት ስር ፤  በሀገረ- መንግሥት (State Power) እና በፓርቲ መካከል በህግ የተገደበ ልዩነት ይኖራል።  ይህ ልዩነት ከሌለ ግን እውር ድንብሱን እንደሚሄድ መልኅቅ- አልባ ጀልባ መሆን ነው ። ይህ ከሆነ ደግሞ መንግሥቱም ሆነ ፓርቲው በባኅር ውስጥ ጠፍተው ይቀራሉ። የደርግን መንግስትና ኢሠፓን መጥፋት ያጤኗል! የሚቀጥለው ተራም፤ የወያኔ   እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነው።
 በመጨረሻም፤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መኖሯ ሊያከትም የሚችልበት ዕድል ሰፊ  የማይሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርም። የወያኔ መሪዎች ዛሬ የሚፈልጉትም ይኽንኑ ነው።  ይህንን ሕዝቡ እየተከታተለ እንዳይቃወማቸው፤  በፕሮፓጋንዳ  ሊያደነዝዙት  ይጥራሉ ። ወያኔን፤  የዴሞክራሲነት  ፀዳል  ለማልስ የሞከሩ ባዕዳንም በመጨረሻ የሚያፍሩበት ቀን ይመጣል ።  ትርጉም  በሌላቸው ተግታልታይ ቃላት መጠም እንኳንስ ለወያኔ፤  የፕሮፓጋንዳ   ጠቢብ ለነበረው  ለናዚ ጀርመኑ ፕሮፓጋንዲስት፤ ለጆሴፍ ጎብልም አልፈየደ። ናዚዎቹ  በመጨረሻ እራሳቸው ጠፍተው፤ አገራቸውን  ጀርመንንም እንዳልነበረች አድርገዋት ሄዱ ። 
የሀገራችንም ዕድል በዚህ አቅጣጫ እያመራ ይገኛል ። ይኽ እንዳይሆን፤ የውቅቱ  ትውልድ የራሱን ታሪክ እየሰራ፤ ሀገሩን ማዳን ይጠበቅበታል ። ሀገሩን ማዳን ከቻለ ደግሞ፤ የራሱን ኅልውና ማረጋገጥ ይችላል ። ባለፈ ታሪክ  ማፈርም ሆነ መኩራራት፤ ማዘንም ሆነ መደሰት ብቻውን መፍሄ አልሆልንም።   የራስ ታሪክ እየሰሩ ማለፍ፤ ለሀገር ኅልውና  ስትና ሊሰጥ ይችላል ።

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች  !